Soutěž

Pravidla soutěže „Internet na rok zdarma“

Společnost DPT s.r.o. se sídlem Kolínská 599, Nymburk 288 02, pořádá marketingovou soutěž značky Datonet, jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

1. KDE můžete soutěžit

V příloze Mladé Fronty DNES – Nymbursko ze dne 2. 6. je na straně 19 uvedená otázka. Zasláním odpovědi na info @ datonet.cz nebo vyplněním kontaktního formuláře na webu Datonet.cz a jeho odesláním, se zúčastníte soutěže.

2. KDO může soutěžit

Soutěže se můžete zúčastnit pouze pokud jste starší 18 let a účastníte se jako fyzická osoba. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti DPT s.r.o. a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící může poslat kolik odpovědí uzná za vhodné.

3. V ČEM soutěž spočívá a CO můžete vyhrát

Soutěž je založena na správném zodpovězení otázky a jejím zaslání na e-mail nebo kontaktní formulář. První tři nejrychlejší se stanou výherci internetového připojení na rok zdarma – tarif Cool nebo Optika 200. Nárok na výhru mají soutěžící, na jejichž místo dosáhne internetové připojení Datonet – optické nebo wi-fi.

4. KDY vám předáme výhru a DETAILY k výhrám

Aktivace Výhry proběhne po splnění podmínek stanovených těmito Pravidly v kanceláři DPT s.r.o. – Náměstí Přemyslovců, Nymburk, 288 02.

5. CO je dobré vědět

Odesláním e-mailu či formulářem s odpovědí souhlasíte s podmínkami této soutěže. Společnost DPT s.r.o a její značka Datonet nepřebírá odpovědnost za technickou chybu při realizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Zároveň je může ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy.

Společnost DPT s.r.o. je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na webových stránkách www.datonet.cz/soutez. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.

6. PLATNOST PRAVIDEL

Tato Pravidla jsou platná a účinná od 31. 5. 2019.